Chào các bạn, sau đây là Biểu mẫu đăng ký tham gia chào đón tân sinh viên ngày 09/09/2019, đây là một hoạt động nhằm mục đích tạo không khí sôi nổi, hào hứng trong công đồng Tân sinh viên HUFI đồng thời là càu nối giữa các bạn Tân sin hvie6n và các anh chị khóa trước. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho các bạn Tân sinh viên tìm hiểu thêm về ngành học, khoa mình theo học thông qua những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Các bạn đắng ký và tham gia đúng quy định sẽ được cộng 4 điểm rèn luyện. Khi tham gia lưu ý để minh chứng sự có mặt của mình thông qua việc ghé văn phòng Khoa Ngoại ngữ D101 để ký tên điểm danh, Đoàn Khoa sẽ không giải quyết trường hợp bạn nào nói có hiện diện nhưng nói uên ký tên, đồng thời bạn nào đăng ký đi mà không ký tên sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện nhé!
https://forms.gle/qwagJPBrpKtzrkFm6